Menyegerakan Kewajiban Sebelum Meninggal: Membincang Tafsir Surah Al-Munafiqun Ayat 10

Oleh: Kang Iin Sholihin Surah Al-Munafiqun ayat 10 berbicara tentang perintah menunaikan sedekah wajib. Perintah sedekah wajib ini dibebankan kepada umat Islam selama mampu dan sebelum ajal menjemput. Sedekah wajib yang belum ditunaikan semasa hidupnya akan menjadi tanggungan mayit. Ahli waris berkewajiban untuk menunaikan kewajiban-kewajian yang belum terlaksanakn semasa hidup mayit. Jika ahli waris tidak […]

Baca lebih lanjut